begreppet-ekonomi

FAQ

Här är några av de vanligaste frågorna vid banklån:

Vad innebär nominell ränta?

Nominell ränta är den grundläggande räntesatsen som långivaren erbjuder, och som används som utgångspunkt för att beräkna räntekostnader på banklånet. Nominell ränta ger inte en fullständig bild av lånekostnaden eftersom den inte inkluderar avgifter och andra kostnader.

Vad innebär effektiv ränta?

Effektiv ränta tar hänsyn till både nominell ränta och alla avgifter och kostnader förknippade med lånet. Därför ger effektiv ränta en tydligare bild av den verkliga kostnaden för lånet och gör det lättare att jämföra olika lånealternativ.

Vad betyder amortering?

Amortering är det belopp som betalas av på lånet över tid, vanligtvis i regelbundna betalningar. En amortering minskar lånebeloppet och därmed den totala skulden.

Vad betyder kreditvärdighet

Kreditvärdighet är en bedömning av en persons eller företags förmåga att betala tillbaka lån och skulder. Kreditvärdigheten baseras på kreditupplysningar, inkomst, skulder och tidigare betalningshistorik.

En hög kreditvärdighet innebär att låntagaren anses vara en lägre risk, vilket kan leda till bättre lånevillkor och lägre räntor.

Vad innebär låneförhållande?

En andel som visar hur mycket av en persons inkomst som går till att betala skulder och ränta. Ett lågt låneförhållande anses vara bättre eftersom det indikerar att låntagaren har en lägre skuldbörda i förhållande till sin inkomst.

Vad betyder fast ränta?

En fast ränta är en ränta som förblir konstant under hela låneperioden. Detta ger låntagaren förutsägbarhet när det gäller räntekostnader och betalningar.

Vad betyder rörlig ränta?

En rörlig ränta är en ränta som kan ändras över tid baserat på förändringar i marknadsräntorna. Detta innebär att låntagarens räntekostnader och betalningar kan variera under låneperioden och exempelvis öka vid en räntehöjning av Riksbanken.

Vad innebär lånesäkerhet?

En lånesäkerhet är en tillgång som låntagaren ställer som säkerhet för lånet. Om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet kan långivaren beslagta säkerheten och sälja den för att återta sina förluster.

Vad betyder annuitet?

En annuitet är en serie av regelbundna betalningar som görs över en viss tidsperiod. Vid banklån används ofta annuitetsbetalningar för att täcka både amortering och ränta på lånet.

Vad innebär betalningsfri period?

En betalningsfri period är en överenskommen tidsperiod då låntagaren inte behöver göra några betalningar på lånet.

Detta kan vara användbart för låntagare som behöver en paus från lånebetalningar på grund av tillfälliga ekonomiska svårigheter eller för att spara pengar för framtida betalningar.

Vad är refinansiering?

Processen att ersätta ett befintligt lån med ett nytt lån, ofta för att dra nytta av bättre lånevillkor, såsom lägre räntor eller en längre löptid.

Refinansiering kan hjälpa låntagare att minska sina månatliga betalningar och spara pengar över tid genom att t ex ersätta olika snabblån och sms lån med ett enda blancolån istället och spara pengar i minskade räntekostnader.