Amortering

Amortering

Alla lån måste efter viss tid återbetalas eftersom du lånat något (pengar i detta fall) som ägaren vill ha tillbaks. Återbetalning av lån kallas amortering. När du amorterar månadsvis, på ett billån till exempel kommer du efter en viss tid ha betalt alla de pengar som du lånade.

Det förekommer ofta att långivaren bestämmer en lägsta nivå för hur snabbt du får återbetala lånet. Det är även vanligt att du erbjuds lån som är amorteringsfria under en viss tid. Då bör du notera att räntan i dessa fall blir högre under längre tid på grund av att den beräknats på en större summa. Ju mindre du amorterar, desto högre blir ränteavgiften.

Rak amortering

Din amortering kan se ut på många sätt och det finns olika valmöjligheter för att återbetala lånebeloppet. Rak amortering betyder att du betalar tillbaka en lika stor summa varje betalningstillfälle ända tills hela summan är avbetald.

Serieamortering

Det finns även en variant kallad serieamortering som är en längre amortering till en början men som stiger för varje betalningstillfälle. Vid serieamortering minskar räntan för varje tillfälle och månadskostnaden utjämnas.

Annuitet

Annuitet är en variant av amortering som går till så att långivaren räknar ut ett annuitetsbelopp för lånet. Det betyder att en bestämd summa som är lika stor vid varje inbetalning beräknas. På detta sätt kommer långivaren fram till det belopp som motsvarar ränta och amortering under den bestämda återbetalningstiden. Oftast blir räntan ganska hög till en början för att sedan sjunka medan som beloppet som du amorterar stiger.